Search our site

Select the search type
  • Site
  • Web
Search 

 

Alaska Rail – Marine Shipping Schedule
 
 
Northbound Voyage
ETD Seattle
ETA Whittier
ETA Anchorage
ETA Fairbanks
ETA Seattle
1518
Wednesday 4/29/2015
Wednesday
 5/6/2015
Friday
5/8/2015
Tuesday
 5/12/2015
Monday
5/18/2015
1519
Wednesday
5/6/2015
Wednesday
5/13/2015
Friday
5/15/2015
Tuesday 5/19/2015
Monday 5/25/2015
1520
Tuesday
 5/13/2015
Tuesday
5/20/2015
Friday
5/22/2015
Tuesday 5/26/2015
Monday 6/1/2015
1521
Wednesday 5/20/2015
Wednesday 5/27/2015
Friday
5/29/2015
Tuesday
 6/2/2015
Monday 6/8/2015
1522
Wednesday 5/27/2015
Wednesday 6/3/2015
Friday
6/5/2015
Tuesday 6/9/2015
Monday 6/15/2015
1523
Wednesday
 6/3/2015
Wednesday
 6/10/2015
Friday
6/12/2015
Tuesday 6/16/2015
Monday 6/22/2015
1524
Wednesday 6/10/2015
Wednesday 6/17/2015
Friday
6/19/2015
 Tuesday 6/23/2015
Monday 6/29/2015